نمایش نوار ابزار
دسته: مهندسی صنایع
سازو کارهای برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

سازو کارهای برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران، سازوکارهای برگزاری مطلوب سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع را بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، برای این جلسه از دکتر میر مهدی سیداصفهانی، رییس هیات مدیره دوره هشتم انجمن و مسئولین دانشگاه…نقش توریسم در اقتصاد

نقش توریسم در اقتصاد

در قرن بیست و یکم، گسترش و پیشرفت فنآوری موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود نماید. توجه به صنعت گردشگری بیانگر این واقعیت است…