نمایش نوار ابزار
دسته: جراید
ارتباط نامتعادل بيكاري و تورم(روزنامه ایران)

ارتباط نامتعادل بيكاري و تورم(روزنامه ایران)

بيكاري از نقطه نظرات اقتصادي، به معناي استفاده غيربهينه از عوامل توليد است و  اين معضل از منظر اجتماعي و سياسي از ظرفيت بحران آفريني بالايي برخوردار است. از اين رو مسايل مربوط به بازار كار، به عنوان يكي از…


تاثير سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي(روزنامه ایران)

تاثير سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي(روزنامه ایران)

توسعه اقتصادي يكي از اهدافي است كه توسط بيشتر كشورها از جمله ايران بهشدت دنبال ميشود. بر اين اساس تكيه بر افزايش كمي و كيفي عوامل توليد براي رشد و توسعه پايدار، همواره مدنظر همه كشورها بوده و هست. امروزه…


نقش توریسم در اقتصاد

نقش توریسم در اقتصاد

در قرن بیست و یکم، گسترش و پیشرفت فنآوری موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود نماید. توجه به صنعت گردشگری بیانگر این واقعیت است…


گردشگري و توليد ملي

گردشگري و توليد ملي

  در قرن بيست و يكم، گسترش و پيشرفت فنآوري موجب خواهد شد كه وقت انسان بيش از پيش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بيش‌تري را صرف اوقات فراغت خود كند. توجه به صنعت گردشگري بيانگر اين واقعيت…


گفت‌و‌گو با دکتر پارسا درباره وضعيت کارآفريني در ايران

گفت‌و‌گو با دکتر پارسا درباره وضعيت کارآفريني در ايران

 در گفت‌و‌گو با دکتر پارسا درباره وضعيت کارآفريني در ايران عنوان شد:  رتبه 86 ايران در کارآفريني در بين 118 کشور جهان نويسنده : عبدالله طائي‌صفت ايران به عنوان يکي از کشورهاي در حال توسعه که دهه‌هاي متمادي است به…


تاثير تورم بر اقتصاد

تاثير تورم بر اقتصاد

مهم ترين تاثير تورم، بر توزيع درآمد و ثروت است. يكي از خصوصيات بارز پديده تورم، عدم تناسب بين تغيير قيمت ها و درآمدها است. به اين ترتيب كه قيمت برخي از كالاها و درآمد برخي از طبقات و گروه…