نمایش نوار ابزار

نقش هوش تجاري بر عملكرد دولت (روزنامه جهان اقتصاد)

نقش هوش تجاري بر عملكرد دولت

سازمان هاي مختلف با ابعاد و زمينه هاي كاري متفاوت ممكن است با مشكلاتي در زمينه استفاده از داده هاي موجود در سيستم هايي از قبيل فروش، انبار و مالي مواجه شوند. در اين ميان راهكاري وجود دارد كه براي شرايط و مشكلات پاسخ مناسب ارايه مي دهد و اين راهكار راه اندازي سيستم هوش تجاري است.

هوش تجاري مجموعه توانايي ها، فناوري ها،‌ ابزارها و راهكارهايي است كه به درك بهتر مديران از شرايط كسب و كار كمك مي كند. ابزارهاي هوش تجاري، ديدگاه هايي از شرايط گذشته، حال و آينده را در اختيار افراد قرار مي دهند و با پياده سازي راهكارهاي هوش تجاري فاصله ميان مديران مياني و ارشد از نظر ارتباط اطلاعاتي از بين خواهد رفت و اطلاعات مورد نياز مديران در هر سطح و در هر لحظه و با كيفيت بالا در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

در اين ميان كارشناسان و تحليلگران نيز مي توانند با استفاده از سيستم هوش تجاري و با بكار گيري امكانات ساده، فعاليت هاي خود را بهبود بخشند تا به نتايج بهتري دست پيدا كنند.

بر اين اساس مي توان گفت كه هوش تجاري بر مبناي يك هدف ساده كه همان بهبود كارايي با ايجاد بستر مناسب براي تصميم گيري در سازمان هاست، پياده سازي مي شود. وقتيكه ديدگاه مديران نسبت به داده هاي سازماني كامل و جامع است، مي توان به تصميمات اتخاذ شده اطمينان داشت و مطمئن بود كه اين تصميمات سازمان را در شرايط رقابتي حفظ و به اهداف تعريف شده مي رساند. اما براي استفاده كامل از قابليت هاي هوش تجاري در دولت ها، بايد توانايي انعطاف پذيري و در اختيار گذاشتن امكانات مختلف در سطح افراد، تيم ها و كل سازمان ها در دسترس باشد تا به نيازهاي مختلف افراد در سطوح مختلف سازمان پاسخگو بود و از تمام اطلاعات ساختار يافته و نيافته براي تصميم سازي استفاده كرد.

سازمان ها و دستگاه ها بايد اجراي سيستم هوش تجاري را بر اساس فلسفه و متدولوژي ويژه سازمان مربوطه پياده سازي كنند. اين فلسفه متكي بر اطلاعات و دانش، ارتباطات گسترده، اشتراك دانش همراه با رويكرد كل نگر و تحليلي براي فرايندهاي تجاري سازمان ها مي باشد.

از اين رو مي توان گفت كه ارزش هوش تجاري در تجارت به طور عمده بر اين واقعيت دلالت دارد كه چنين سيستمي اطلاعاتي را ارايه مي دهد كه ممكن است به عنوان پايه اي براي ايجاد و تغييرات اساسي در يك شركت خاص به كار رود كه مي توان به برقراري زمينه هاي جديد براي همكاري، كسب مشتريان جديد، شناسايي بازار جديد و ارايه محصولات جديد براي مشتريان اشاره كرد.

هوش تجاري در بخش هاي خرده فروشي،‌ بيمه، بانكداري، صنايع توليدي، مخابراتي و… كاربردهاي زيادي دارد. اما آنچه كه بايد به آن توجه كرد آن است كه ساخت و اجراي سيستم هاي هوش تجاري، مستلزم سازمان هايي است كه فرهنگ كار در انها با اطلاعات و فناوري هاي آنان هماهنگي داشته باشد كه براي تحقق اين امر نيازمند به اشتراك گذاري اطلاعات، تحقيق مداوم و مستمر در زمينه نيازهاي اطلاعاتي سازمان ها و… هستيم.

راه اندازي سيستم هوش تجاري در شركت هاي توليدي و تجاري كمك مي كند تا منابع فروش را كنترل و ‌مشتريان با ارزش را شناسايي كنيم. همچنين پياده سازي اين سيستم در شركت هاي سرمايه گذاري سبب هماهنگي شرايط سرمايه گذاري با اهداف سازماني، تصميم گيري براي انجام سرمايه گذاري هاي جديد بر مبناي تحليل داده هاي پيشين و … مي شود.

شركت هاي خدماتي نيز از طراحي و اجراي سيستم هوش تجاري بي نصيب نمي مانند و اين شركت ها براي تصميم گيري در نحوه ارايه خدمات، هماهنگي خدمات با اهداف سازماني و بدست آوردن ديدگاه نسبت به نحوه خدمت رساني به مشتريان از اين  سيستم استفاده مي كنند.

با توجه به اينكه فناوري هاي نوين با سرعتي سرسام آور در حال پيشرفت هستند به طوريكه جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابي وصف ناپذير به دنبال ترفندهايي مي گردند كه بقايشان را در اين عرصه تضمين كنند. سازمان ها بايد بپذيرند كه فلسفه حياتشان تغيير كرده است و ديگر زنده بودن به معناي رسيدن به وضعيت سوددهي مداوم نمي تواند باشد و بايد به دنبال رقابت و ابزار آن باشند چراكه امروزه كمتر شركتي در اين عرصه به صورت سنتي و به دور از قواعد جديد، كسب و كار مي كند و براي اينكه بتواند پا به پاي رقبا باقي بماند و يا  به سختي و با مهارت بسيار بتواند يك قدم از آنها پيشي بگيرد،‌ بايد به قواعد جديد كاملا مسلط باشد تا شايد يك روز بتواند خود يك قاعده جديد وضع كند.

بنابراين تسلط بر فناوري هاي جديدي مانند هوش تجاري در كسب و كارها يك الزام و ضرورتي اجتناب پذير تلقي مي شود.

پس در اين راستا مي توان گفت كه روند رو به رشد و توقف ناپذير نوآوري در فناوري و دگرگوني در نحوه كسب و كارها، تحولي است كه در اين انقلاب صورت پذيرفته و دولت جديد نيز مي تواند از اين روند براي دستيابي به موفقيت هاي بيشتر استفاده كند.

دکتر کیا پارسا

دیدگاه ها

لطفا کد امنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.