نمایش نوار ابزار

تالیفات

 

روش-تحقیق-کاربردی-200x300

روش تحقیق کاربردی در مهندسی صنایع و مدیریت

بارویکرد پایان نامه نویسی و نگارش مقالات علمی بانضمام آموزش نرم افزارهای کاربردی
انتشارات :چاپ و نشر بازرگانی
مولفین:  دکتر کیا پارسا، مهندس هادی پوربابایی
کتاب حاضر با روشی مناسب توانسته است برای اولین بار ابزاری مناسب برای روش تحقیق  کاربردی به دانشجویان واساتید محترم دانشگاه در حوزه مهندسی صنایع و مدیریت ارايه نماید بعلاوه ،دراین کتاب روش های نرم افزاری آماری و نحوه نگارش مقالات علمی بین اللملی  عرضه گردیده شده است.

 

 

 


 

photo_2016-02-19_17-43-35

کار آفرینی برای دانشمندان و مهندسین 

انتشارات :چاپ و نشر بازرگانی
ترجمه و تالیف: دکتر کیاپارسا، مهندس روناک عبدی
کتاب حاضر به فحوای موضوع کار آفرینی ،ضرورت ها،شیوه های خلق وپیاده سازی اجرا و پشتیبانی آن می پردازد.این کتاب به گونه ای تدوین شده است که نگرش مناسب همراه با مهارت های مورد نیاز دانشجویان ،اساتید و کار آفرینان را به منظورپیشبرد موثر فناوری جدید و کار آفرینی از مرحله مفهوم تا بازار ایجاد سازد.هدف این کتاب تبدیل دانش پژو هان به کار آفرینان نیست ،بلکه کمک به آنان در توسعه تفکر اندیشمندانه و استفاده از ابزارهای مورد نیاز برای شناسایی فرصت و همکار موثر با صاحبان کسب و کار در هنگام ایجاد شرکتهای جدید می باشد

 

 


 

photo_2016-02-19_17-43-44

مدیریت بحران

هیات مولفین مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد
انتشارات :ارمگان
ترجمه: دکتر کیا پارسا، دکتر صادق زاهدی
کتاب حاضردامنه وجودی یک بحران را به شش مرحله اصلی یعنی پیشگیری از بحران،آماده سازی برای مدیریت بحران،تشخیص بحران،مهار بحران،حا بحران ودر نهایت کسب تجربه از بحرا ن تقسیم می نماید و انها را در یک معادله ساده تر در سه مرحله اساسی پیشگیری ،مدیریت و یادگیری از بحران به تفصیل مورد بحث قرار می دهد.